ZAMKNIJ

ZAWIESZENIE SPŁATY RAT POŻYCZKI LUB LEASINGU

Szanowni Klienci,

Jeżeli wskutek epidemii koronawirusa Państwa sytuacja finansowa lub gospodarcza uległa nagłemu pogorszeniu, mogą Państwo złożyć wniosek o czasowe zawieszenie spłat rat kredytu, pożyczki lub leasingu (maksymalnie do 3 miesięcy).

Zależnie od Państwa wyboru, umowa może dzięki temu ulec przedłużeniu o okres zawieszenia spłat, albo zostanie zachowany pierwotny okres finansowania przy zmianie wysokości rat pozostałych do spłaty.

Opcja wydłużenia okresu umowy nie jest dostępna dla:

  • umów kredytu lub pożyczki zawartych na okres 96 miesięcy,
  • umów leasingu zawartych na okres 60 miesięcy
  • umów z gwarantowanym odkupem pojazdu.

W tych przypadkach, jedyną dostępną możliwością jest rozłożenie odroczonych rat na pozostałe raty spłacane do końca trwania umowy.

Jednocześnie podkreślamy, że w obu przypadkach w okresie zawieszenia spłat będą naliczane odsetki od pozostałego do spłaty kapitału, które zostaną doliczone do przyszłych rat. Zawieszone raty nie są umarzane, czy też anulowane.

W celu przesłania wniosku o zawieszenie spłat prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po jego przesłaniu otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie wniosku.

Decyzja o zaakceptowaniu wniosku podejmowana jest po jego analizie. Pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia zostanie potwierdzone oddzielną wiadomością, zawierającą nowy harmonogram płatności.

Jednocześnie, w tych trudnych czasach chcielibyśmy usunąć niektóre z Państwa obaw, zapewniając, że jeśli obecnie macie Państwo wykupioną polisę Life lub Life Komfort, Państwa polisa nie wyklucza zdarzeń wynikających z COVID 19, oczywiście z zastrzeżeniem pozostałych warunków polisy.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest w całym okresie finansowania, w tym również w okresie zawieszenia spłaty rat. Składka ubezpieczeniowa będzie naliczana za okres świadczenia ochrony ubezpieczeniowej (z włączeniem okresu zawieszenia spłaty rat) i zostanie doliczona do przyszłych rat** Informujemy, że w przypadku zawieszenia spłaty rat przy jednoczesnym wydłużeniu okresu finansowania, wysokość rat pozostających do spłaty może ulec zmianie w stosunku do aktualnego harmonogramu. Zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych spowoduje wydłużenie okresu finansowania o czas równy okresowi zawieszenia.

*** Informujemy, że zawieszenie spłaty rat przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego okresu finansowania spowoduje podwyższenie wysokości rat pozostałych do spłaty. Zawieszone raty kapitałowo-odsetkowe zostaną doliczone do pozostałych rat.

*Pole obowiązkowe