ZAMKNIJ
ZAMKNIJ WSZYSTKO OTWÓRZ WSZYSTKO

POŻYCZKA

Czy współpożyczkobiorca musi być właścicielem finansowanego pojazdu?

 Tak, współpożyczkobiorca  musi być właścicielem finansowanego pojazdu.

Jakie zabezpieczenia spłaty pożyczki są stosowane przez finansującego?

 W zależności od oceny ryzyka kredytowego finansujący stosuje następujące rodzaje zabezpieczeń:

  • cesja praw z polisy AC (obligatoryjnie)
  • przewłaszczenia pojazdu pod warunkiem zawieszającym,
  • przewłaszczenie częściowe (z wpisem w dowodzie rejestracyjnym)
  • depozyt karty pojazdu
  • weksel.

Co oznacza określenie oprocentowanie nominalne i rzeczywiste?

Oprocentowanie nominalne jest wartością, która pokazuje oprocentowanie kapitału pożyczki i jest ustalane na bazie stawki trzymiesięcznych pożyczek na polskim rynku międzybankowym – WIBOR 3M powiększonej o marżę Pożyczkodawcy.

Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia wszystkie koszty związane z udzieleniem i spłatą pożyczki, czyli odsetki, które mają być zapłacone, opłata przygotowawcza oraz inne koszty związane z udzieleniem pożyczki. 

Czy mogę wybrać dzień płatności raty?

 Tak, w trakcie trwania umowy istnieje możliwość zmiany terminu płatności, ale zawsze w taki sposób, żeby w każdym miesiącu była naliczona rata. Usługa jest płatna zgodnie z Tabelą Opłat.

Czy można wcześniej spłacić pożyczkę i jak wygląda rozliczenie wcześniejszej spłaty pożyczki?

Pożyczkobiorca może w dowolnym momencie spłacić swoje zobowiązania.

W tym celu musi  złożyć dyspozycję (telefonicznie, listownie,  mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego (dla klientów indywidualnych: www.e-psafinance.pl/formularze-kontaktowe/klient-indywidualny/wczesniejsza-splata.html lub firm www.e-psafinance.pl/formularze-kontaktowe/klient-biznesowy/wczesniejsza-splata-umowy-pozyczki.html). Usługa jest bezpłatna. Umowa jest rozliczana do dnia spłaty, co oznacza, że pożyczkobiorca musi spłacić cały pozostały kapitał, a odsetki oraz ewentualne serwisy rozliczane są do dnia spłaty (poza polisą komunikacyjną, która musi być spłacona w całości).

Czy samochodem na który jest zaciągnięta pożyczka można wyjeżdżać za granicę?

Tak, można, pożyczkobiorca jest właścicielem pojazdu, więc nie jest konieczne posiadanie specjalnych upoważnień.

Co należy zrobić w sytuacji wystąpienia szkody częściowej lub całkowitej na pojeździe?

W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej, należy zgłosić ja do firmy Ubezpieczeniowej, Po wystąpieniu Ubezpieczyciela o wydanie zgody na wypłatę odszkodowania wydawana jest stosowna zgoda. Warunkiem otrzymania zgody jest brak zaległości w spłacie rat.

W jaki sposób dokonać cesji umowy?

W celu dokonania wstępnej weryfikacji i przepisania umowy należy wypełnić formularz (dostępne na portalu) i odesłać skan na maila bok@psa-finance.com.

Po otrzymaniu formularzy Dział Obsługi Posprzedażnej oceni kondycję finansową firmy i podejmie decyzję w terminie 14 dni roboczych. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, nastąpi podpisanie cesji umowy. Po otrzymaniu zgody na cesję formularze i inne dokumenty składane wcześniej w formie elektronicznej powinny zostać wysłane w oryginale pocztą.

Czy można częściowo spłacić pożyczkę?

Klient ma możliwość dokonania redukcji kapitału. Redukcja kapitału może nastąpić poprzez zmniejszenie raty miesięcznej z tym samym okresem spłaty bądź skrócenie okresu finansowania jednocześnie z pozostawieniem wartości raty sprzed redukcji. 

Na jakie okresy mogę zawrzeć umowę pożyczki?

Dostępne są okresy finansowania od 6 do 96 miesięcy.