ZAMKNIJ

UBEZPIECZENIE SPŁATY FINANSOWANIA

Ubezpieczenie spłaty finansowania zapewnia spłatę należności wynikających z umowy o finansowanie w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (m.in. zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy).


Ubezpieczenie spłaty finansowania oferowane jest we współpracy z PSA Life Insurance Europe Limited oraz PSA Insurance Europe Limited.

Axel Vanisterdael (8)

SZCZEGÓŁY

Kwota finasowania: max 250 000 zł

Wiek ubezpieczonego: max 74 lata w chwili spłaty ostatniej raty finansowania

 

OWU dla umów ubezpieczenia zawartych przed 11.04.2022 – TUTAJ